Hộ kinh doanh Trần Thị Miên

  • Mã số thuế : 02A8010255/HKD
  • Địa chỉ : Số 5 Lô 11 Mặt Bằng Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Điện thoại : 0949756298
  • Hotline : 0949756298
  • Email : food.bamien.hp@gmail.com

Tên văn phòng - chi nhánh
  • Địa chỉ : Địa chỉ văn phòng
  • Điện thoại : Fax
  • Hotline : Hotline
  • Email : info@vietads.net.vn